În contextul pandemiei globale COVID-19 consumatorul a fost tentat de a apela tot mai des la serviciile comerțului electronic. Comerțul electronic reprezintă locul virtual unde se întâlnesc furnizorii - cu cataloage electronice de produse și servicii - cu potențialul consumator. Unii producători plasează comenzile fără a furniza informații elementare pentru consumatori rezultând necorespunderea produselor livrate cu cele dorite de consumator.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă producătorilor locali și furnizorilor să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor privind oferirea informaţiilor complete și corecte privind produsele pe care le oferă.

Potrivit cadrului normativ furnizorul de servicii este obligat să asigure destinatarilor serviciilor şi organelor de control ale statului accesul uşor, direct şi permanent la informaţia autentică despre sine în format electronic, în limba română. Din proprie iniţiativă, informaţia poate fi expusă suplimentar şi în altă limbă pe larg utilizată.

Informaţia va cuprinde următoarele date:

 • denumirea completă, inclusiv forma de organizare juridică – în cazul persoanei juridice; numele şi prenumele – în cazul persoanei fizice înregistrate în calitate de întreprinzător individual;
 • numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual;
 • adresa juridică, adresa de poştă electronică a persoanei, numărul telefonului de contact;
 • numărul şi termenul de valabilitate a autorizaţiei (în cazul în care pentru efectuarea activităţii este necesară autorizaţie), precum şi denumirea autorităţii administraţiei publice ce a eliberat autorizaţia;
 • în ceea ce priveşte profesiile reglementate – titlul profesional, organismul profesional sau instituţia similară la care furnizorul este înregistrat, o referire la normele profesionale aplicabile profesiei respective şi la modalităţile de a le accesa;
 • codul TVA;
 • datele privind condiţiile expedierii, precum şi preţurile bunurilor destinate vînzării, tarifele lucrărilor ce vor fi executate sau serviciilor ce vor fi prestate;
 • preţurile bunurilor, tarifele lucrărilor sau serviciilor, care trebuie indicate cu precizarea reducerilor, includerii sau neincluderii în preţuri şi tarife a impozitelor;
 • includerea sau neincluderea în preţuri şi tarife a cheltuielilor de livrare şi/sau a altor cheltuieli, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul;
 • numărul telefonului de contact şi adresa paginii web oficiale ale Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
 • termenele de plată;
 • perioada de valabilitate a ofertei şi a preţului;
 • alte date ce urmează a fi prezentate în conformitate cu contractul dintre părţi şi cu actele legislative sau la decizia furnizorilor de servicii şi a destinatarilor serviciilor.

Ofertele sau informaţiile cu privire la bunurile, lucrările sau serviciile propuse de furnizorul de servicii trebuie să fie prezentate în formă electronică în aşa fel încât să permită reproducerea informaţiei fără denaturări şi formarea unei imagini clare despre furnizorul de servicii, precum şi despre bunurile, lucrările şi serviciile propuse de acesta, preţurile şi tarifele lor şi condiţiile de vânzare, executare sau prestare.

Furnizorul de servicii poartă răspundere, în conformitate cu legea, pentru prezentarea de informaţii neveridice organelor de control ale statului sau subiecţilor comerţului electronic, precum şi pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte.

Consumatorul este în drept să returneze produsul procurat online în termen de 14 zile, cu unele excepții.