Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților din Moldova a publicat decizia motivată prin care i-a retras licența de avocat lui Igor Popa. În procesul examinării cauzei disciplinare, Comisia a amintit despre faptul că standardul confidențialității este unul care stă la baza întregii activități a avocaților și are o importanță deosebită pentru consolidarea încrederii populației în sistemul avocaturii și al justiției, per general. La fel, Comisia a indicat că secretul profesional al avocatului este logic ca locul care îi este rezervat să depindă de un complex de alte standarde care definesc regulile de procedură într-un sistem juridic.

În decizie, membrii Comisiei au mai indicat că avocatul trebuie să respecte secretul tuturor informațiilor confidențiale pe care le cunoaște pe parcursul activității sale profesionale. Mai mult, legea impune avocatului să-și exercite profesia în totală independență, să se concentreze pe deplin pe rezolvarea problemei clientului său și să se abțină de la orice conflict de interese. 

Comisia de etică și disciplină menționează că în cazul în care există un conflict între client și avocat, cel din urmă trebuie să păstreze secretul clientului său. Mai mult, clientul își poate declasifica secretul, însă avocatul – niciodată, chiar și după moartea clientului.

Comisia a precizat că acțiunile lui Igor Popa de prezentare publică a corespondenței clientului, de declararea public a vinovăție a acestuia, constituie abateri disciplinare grave, incompatibile cu activitatea de avocat. Comisia a precizat că obligația lui Igor Popa în calitate de avocat a fost de a păstra secretul profesional absolut și nelimitat în timp.

Mai mult, Comisia a indicat că Igor Popa a admis un limbaj și etichetări care au adus un prejudiciu grav profesiei de avocat ori nu a fost asigurat scopul Codului deontologic al avocatului care rezidă în reglementarea standardelor de integritate și de conduită ce urmează a fi respectate de avocați, în formarea și promovarea unei culturi profesionale adecvate, crearea unui climat de încredere și respect reciproc în societate. 

Decizia integrală poate fi accesată aici.