Comisia de licențiere a profesiei de avocat a stabilit data data examenului de admitere la stagiul profesional în avocatură.

Potrivit deciziei, testarea va avea loc în data de 15 octombrie, începând cu ora 9:00.

Comisia a stabilit și perioada de depunere a actelor pentru admiterea la examen. Persoanele care intenționează să participe la examen vor putea depune documentele între 11 și 30 septembrie.

La examenul de stagiu profesional este admis cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat în drept, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care nu se află în stare de incompatibilitate cu cerinţele impuse profesiei. Persoanele depun cereri de înscriere la examenul de stagiu professional, la care trebuie să anexeze:

  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de licenţiat în drept;
  • copia carnetului de muncă, după caz (n.r. deși carnetele de muncă au fost excluse din uz, în Statutul profesiei de avocat nu au fost efectuate modificări);
  • cazierul judiciar;
  • certificatul medical;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu va desfăşura, din momentul admiterii la stagiul profesional, activităţi specificate de Lege ca fiind incompatibile cu profesia de avocat;
  • bonul ce confirmă achitarea taxei de admitere la examenul de stagiu;
  • avizul avocatului care acceptă să-i fie îndrumător.

Examenul de admitere la stagiul profesional va consta în completarea unui test care va însuma 400 de subiecte, dintre cele 1.000 publicate pe pagina oficială de internet a Uniunii Avocaţilor. Testul va fi identic pentru toţi candidaţii prezenţi la examen. Susţinerea testului se va face în formă scrisă sau computerizată.

Se consideră că a promovat testul candidatul și a fost admis la stagiul professional, candidatul care a răspuns corect la cel puţin 350 de subiecte din cele 400 incluse în test.

După susţinerea examenului de admitere la stagiul profesional, candidatul obţine calitatea de avocat stagiar şi i se eliberează legitimaţia de avocat stagiar.

Potrivit legii, persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 18 luni, avînd, în acest timp, calitatea de avocat stagiar.

Examenele de admitere la stagiu se desfășoară de două ori pe parcursul unui an: în lunile martie-mai (sesiunea de primăvară) şi în lunile septembrie-noiembrie (sesiunea de toamnă). În caz de necesitate, Comisia de licenţiere poate organiza examene şi în alte perioade.