Banca Națională (BNM) a majorat cota maximă ce poate fi cerută de ”Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA pentru unul dintre serviciile prestate. Este vorba despre comisionul pentru decontarea rezultatelor licitațiilor aferente tranzacțiilor REPO/reverse, REPO/vânzări – cumpărături definitive.

Până acum, cadrul normativ stabilea că acest comission este egal cu 0,015% din valoarea decontată, dar nu mai mult de 50.000 lei pentru fiecare operațiune. Conform deciziei BNM, publicată recent, suma maximă aplicată a fost majorată cu zece mii de lei, până la 60.000 lei.

Plată unică este percepută pentru decontarea în Sistemul Depozitarul central a tranzacțiilor repo/reverse repo și vânzărilor-cumpărărilor definitive ale valorilor mobiliare, ca urmare a licitațiilor derulate de către BNM.

Comisionul se calculează din volumul tranzacției și se percepe în mod egal (1/2 din valoarea comisionului) de la fiecare contraparte a acesteia. Pentru tranzacțiile repo/reverse repo comisionul se percepe doar la prima etapă a tranzacției. În cazul în care suma comisioanelor calculate pentru tranzacțiile din cadrul unei licitații va depăși limita maximă stabilită, comisioanele vor fi diminuate pentru a se încadra în limita maximă proporțional volumului tranzacției.

Amintim că, activitatea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare a fost lansată în luna mai. Instituția este responsabilă de înregistrarea, evidența și decontarea valorilor mobiliare emise de entitățile din Republica Moldova.