Compania ”Moldretail Group”, care gestionează rețelele de magazine Linella și Unimarket, a notificat Consiliul Concurenței cu privire la intenția de preluare în locaţiune și sublocațiune a unor spații comerciale de la întreprinderea ”Slavena Lux".

Atât ”Moldretail Group", cât și ”Slavena Lux" sunt active pe piața comerţului cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.

Consiliul Concurenței urmează să analizeze dacă intenția ”Moldretail Group" este compatibilă cu mediul concurenţial normal.

Pentru analiza acestei concentrări economice, Consiliul este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor afectarea concurenţei de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: [email protected] sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.