Componența completurilor de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție pentru anul 2021, aprobată la sfârșitul anului trecut, a fost modificată după numirea în cadrul instanței a judecătoarei Aliona Miron. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Președintele interimar al CSJ, Tamara Chișca-Doneva, în 21 septembrie.

Modificarea a fost necesară și în contextul unei Hotărâri a CSM din 21 septembrie prin care s-a stabilit numărul de judecători specializați și celor supleanți la examinarea cauzelor de contencios administrative în cadrul CSJ.

Astfel, în cadrul Colegiului Penal din completurile de judecată pentru examinarea admisibilităţii în principiu a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de către instanţele de apel, a recursurilor în anulare împotriva hotărârilor judecătoreşti irevocabile şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, vor face parte:

Completul nr. 1

 • Nadejda Toma  – preşedinte
 • Vladimir Timofti
 • Anatolie Ţurcan

Completul nr. 2

 • Nadejda Toma  – preşedinte
 • Elena Cobzac
 • Vladimir Timofti

Completul nr. 3

 • Iurie Diaconu – preşedinte
 • Liliana Catan
 • Ion Guzun

Completul nr. 4

 • Iurie Diaconu – preşedinte
 • Victor Boico
 • Liliana Catan

În cadrul Colegiului Penal în completurile de judecată pentru judecarea recursurilor împotriva sentinţelor pronunţate de Colegiului penal al CSJ, împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de apel, a recursurilor în anulare împotriva hotărârii judecătoreşti irevocabile după epuizarea căilor ordinare de atac, inclusiv pentru examinarea admisibilităţii în principiu a recursurilor în anulare declarate împotriva deciziilor Colegiului penal al CSJ, precum şi pentru examinarea cererilor de revizuire, se vor regăsi:

Completul nr. 1

 • Nadejda Toma – preşedinte
 • Vladimir   Timofti
 • Anatolie Ţurcan
 • Elena Cobzac
 • Ion Guzun

Completul nr. 2

 • Nadejda Toma – preşedinte
 • Iurie Diaconu
 • Liliana Catan
 • Ion Guzun
 • Victor Boico

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ din completurile de judecată pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti, deciderea asupra admisibilităţii recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, în materie civilă, vor face parte:

Completul nr. 1

 • Svetlana Filincova – preşedinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru

Completul nr. 2

 • Ala Cobăneanu – preşedinte
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ din completurile de judecată pentru judecarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel, în materie civilă, vor face parte:

Completul nr. 1

 • Svetlana Filincova – preşedinte
 • Ala Cobăneanu - vicepreşedinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În calitate de membri supleanți pentru examinarea cauzelor civile și comerciale vor fi:

 • Tamara Chișca-Doneva
 • Maria Ghervas
 • Nicolae Craiu
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh
 • Aliona Miron

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ din completurile de judecată pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti, deciderea asupra admisibilităţii recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, în cauzele de contencios administrativ, vor face parte:

Completul nr. 1

 • Tamara Chișca-Doneva – preşedinte
 • Nicolae Craiu
 • Aliona Miron

Completul nr. 2

 • Maria Ghervas – preşedinte
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ în completul de judecată pentru judecarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel, în cauzele de contencios administrativ, vor activa:

Completul nr. 1

 • Tamara Chișca-Doneva – preşedinte
 • Maria Ghervas - vicepreședinte
 • Nicolae Craiu
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh
 • Aliona Miron

Membri supleanți pentru examinarea cauzelor de contencios administrative vor fi:

 • Svetlana Filincova
 • Ala Cobăneanu
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ din completurile de judecată specializate pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătorești la aplicarea Legii insolvabilităţii, vor face parte:

Completul nr.1

 • Svetlana Filincova - preşedinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru

Completul nr.2

 • Ala Cobăneanu - preşedinte
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ în completul de judecată specializate pentru judecarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel la aplicarea Legii insolvabilității, au fost incluși:

Completul nr. 1

 • Svetlana Filincova – președinte
 • Ala Cobăneanu - vicepreședinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

Membri supleanți la examinarea cauzelor ce țin de aplicarea Legii insolvabilității vor fi:

 • Maria Ghervas
 • Nicolae Craiu
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh