La sfârșitul lunii decembrie 2020, președintele Curții Supreme de Justiție a aprobat constituirea completurilor de judecată pentru anul 2021 în cadrul instanței.

Potrivit Dispoziției, în cadrul Colegiului Penal au fost constituite completuri de judecată pentru examinarea admisibilităţii în principiu a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de către instanţele de apel, a recursurilor în anulare împotriva hotărârilor judecătoreşti irevocabile şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, după cum urmează:

Completul nr. 1

 • Vladimir Timofti – preşedinte
 • Nadejda Toma
 • Anatolie Ţurcan

Completul nr. 2

 • Vladimir Timofti – preşedinte
 • Elena Cobzac
 • Nadejda Toma

Completul nr. 3

 • Iurie Diaconu – preşedinte
 • Liliana Catan
 • Ion Guzun

Completul nr. 4

 • Iurie Diaconu – preşedinte
 • Victor Boico
 • Liliana Catan

În cadrul Colegiului Penal au fost constituite completuri de judecată pentru judecarea recursurilor împotriva sentinţelor pronunţate de Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, împotriva hotărârilor pronunţate de instanţele de apel, a recursurilor în anulare împotriva hotărârii judecătoreşti irevocabile după epuizarea căilor ordinare de atac, inclusiv pentru examinarea admisibilităţii în principiu a recursurilor în anulare declarate împotriva deciziilor Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie, precum şi pentru examinarea cererilor de revizuire, în următoarea componenţă:

Completul nr. 1

 • Vladimir Timofti – preşedinte
 • Nadejda Toma
 • Anatolie Ţurcan
 • Elena Cobzac
 • Ion Guzun

Completul nr. 2

 • Iurie Diaconu – preşedinte
 • Liliana Catan
 • Ion Guzun
 • Victor Boico
 • Nadejda Toma

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ au fost constituite completuri de judecată pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti, deciderea asupra admisibilităţii recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, în materie civilă, în următoarea componenţă:

Completul nr. 1

 • Svetlana Filincova – preşedinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru

Completul nr. 2

 • Ala Cobăneanu – preşedinte
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ au fost constituite completuri de judecată pentru judecarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel, în materie civilă, în următoarea componenţă:

Completul nr. 1

 • Svetlana Filincova – preşedinte
 • Ala Cobăneanu - vicepreşedinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În calitate de membri supleanți pentru examinarea cauzelor civile și comerciale au fost desemnați judecătorii:

 • Tamara Chișca-Doneva
 • Maria Ghervas
 • Nicolae Craiu
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ au fost constituite completuri de judecată pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti, deciderea asupra admisibilităţii recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel şi în vederea soluţionării cererilor de strămutare, în cauzele de contencios administrativ, în următoarea componenţă:

Completul nr. 1

 • Tamara Chișca-Doneva – preşedinte
 • Nicolae Craiu
 • Victor Burduh

Completul nr. 2

 • Maria Ghervas – preşedinte
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ a fost constituit completul de judecată pentru judecarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziţie ale curților de apel, în cauzele de contencios administrativ, în următoarea comonență:

Completul nr. 1

 • Tamara Chișca-Doneva – preşedinte
 • Maria Ghervas
 • Nicolae Craiu
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh

Au fost desemnați ca fiind membri supleanți pentru examinarea cauzelor de contencios administrativ:

 • Svetlana Filincova
 • Ala Cobăneanu
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ au fost constituite completuri de judecată specializate pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătorești la aplicarea Legii insolvabilităţii, în următoarea comonență

Completul nr.1

 • Svetlana Filincova - preşedinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru

Completul nr.2

 • Ala Cobăneanu - preşedinte
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ a fost constituit completul de judecată specializate pentru judecarea recursurilor declarate împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel la aplicarea Legii insolvabilității, duă cum urmează:

Completul nr. 1

 • Svetlana Filincova – președinte
 • Ala Cobăneanu - vicepreședinte
 • Galina Stratulat
 • Iurie Bejenaru
 • Dumitru Mardari
 • Mariana Pitic

Au fost desemnați ca fiind membri supleanți la examinarea cauzelor ce țin de aplicarea Legii insolvabilității:

 • Maria Ghervas
 • Nicolae Craiu
 • Nina Vascan
 • Victor Burduh