Consiliul Superior al Mgistraturii (CSM) a aprobat, în ședința din 26 februarie, majorarea componenței numerice a judecătorilor sediului Ciocana de la 20 la 23 prin micșorarea numărului judecătorilor de la sediul Centru de la 70 la 67.

În aceeași ședință, Consiliul a dispus transferarea a trei posturi de judecător, asistent și grefier de la sediul Centru la sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău.

Modificarea numerică a fost dispusă la solicitarea vicepreședintelui Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Ghenadie Pavliuc, care a invocat volumul excesiv de dosare repartizate și examinate la sediul respectiv, în raport cu alte sedii ale aceleiaşi instanţe judecătoreşti.

Acesta a indicat că potrivit datelor din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), în perioada 1 ianuarie 2019 – 17 februarie 2019, la sediul Ciocana al Judecătoriei Chişinău au fost înregistrate 5.080 dosare, fiind repartizate la 14 judecători.

În mediu, unui judecător din această instanță i-au fost repartizate 362,85 dosare (aproximativ 25,91 dosare pe zi), mult peste media altor sedii ale aceleiași judecătorii.

Vicepreședintele Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a invocat că din cauza volumului exagerat de muncă al judecătorilor, generat de numărul insuficient de judecători termenul rezonabil de examinare a cauzelor nu se respectă, iar ca consecinţă survin diverse plângeri din partea justiţiabililor, procurorilor, avocaţilor. Astfel, a propus majorarea numărului magistraților la sediul Ciocana cu cel puțin 3 unități.

De asemenea, volumul excesiv de dosare duce la respingerea demersurilor în legătură cu examinarea lor tardivă şi pierderea actualităţii demersului referitor la o anumită acţiune, inclusiv la încetarea de drept a măsurilor procesuale de constrângere şi a măsurilor speciale de investigaţii sau a altor acţiuni de urmărire penală.

Componența numerică a sediului Ciocana a mai fost majorată anterior de la 18 la 20 de judecători, majorare care s-a dovedit insuficientă.

Precizăm că sediul Ciocana al Judecătoriei Chișinău este specializat în materie contravențională și activitatea judecătorului de instrucție.

CSM a aprobat solicitarea vicepreședintelui instanței, notând că buna funcţionare a sediului Ciocana al Judecătoriei Chişinău este grav afectată din cauza componenţei numerice diminuate de judecători, de numărul de posturi vacante temporar, precum şi din cauza volumului mare de activitate al instanţei judecătoreşti în raport cu alte sedii. Instituția a menționat că majorarea posturilor de judecător, asistent și grefier va duce la sporirea randamentului şi calităţii actului de justiţie precum și prevenirea supraîncărcării judecătorilor.

Amintim că, tot în ședința din 26 februarie, CSM a anunțat concurs pentru suplinirea prin transfer a șase funcții vacante de judecător la Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana), la solicitarea vicepreședintelui instanței, care a menționat despre volumul excesiv de dosare repartizate și examinate în raport cu alte sedii ale aceleiași instanțe.