Comunitatea de afaceri solicită revizuirea legii privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase.

În cadrul ședinței Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, din 9 august, reprezentanții businessului au declarat că modificările operate acum 8 luni au condus la creșterea, în unele cazuri de până la zeci de ori a primelor de asigurări.

Ultimele modificări ale legii respective reglementează expres mărimea sumei de asigurări, care variază în funcție de categorie: de la 5 milioane de lei până la 100 de milioane de lei.

La ședința Consiliului Economic au participat reprezentanții mai multor companii de asigurări, Comisia Națională a Pieței Financiare, Confederația Națională a Patronatului și Camera de Comerț Americană.

Amintim că, modificările la Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase au fost efectuate în atunci când s-au votat, în lectură finală, amendamentele la Legea asigurărilor. Acestea prevedeau că asigurătorii din Republica Moldova trebuie să plătească zeci de milioane de lei pentru a despăgubi riscul asigurat în procesul de exploatare a obiectele industrial periculoase.

Modificări semnificative au fost operate la alin. (2) art. 16 din Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase și au fost incluse mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventuale prejudicii, care ajung până la 100 de milioane de lei.

Aceasta a fost stabilită după cum urmează: 

  • pentru obiectele industriale periculoase care constituie un pericol foarte înalt, categoria I de pericol – 100 de milioane de lei;
  • pentru obiectele industriale periculoase care constituie un pericol foarte înalt, categoria II de pericol – 50 de milioane de lei; 
  • pentru obiectele industriale periculoase care constituie un pericol foarte înalt, categoria III de pericol – 20 de milioane de lei; 
  • pentru obiectele industriale periculoase care constituie un pericol foarte înalt, categoria IV de pericol – 5 milioane de lei.

De exemplu, din categoria II fac parte obiecte de prelucrare şi păstrare a produselor cerealiere cum ar fi elevatoare sau morile, iar din categoria III – ascensoare sau escaladoare. Mai multe detalii găsiți în anexa 1 a Legii privind securitatea obiectelor industriale periculoase. 

Legea mai prevede că despăgubirea de asigurare este stabilită și achitată în următoarele limite de răspundere: 

  • de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită – la avariere sau distrugerea de bunuri; 
  • de 250 de mii de lei pentru fiecare persoană păgubită – în caz de vătămări corporale; 
  • de 1 milion de lei pentru fiecare persoană păgubită - în caz de deces, dar nu mai mult de 5 milioane de lei, indiferent de numărul persoanelor păgubite într-un accident.

Până la efectuarea modificărilor, Legea privind securitatea industrială a obiectelor periculoase spunea că mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventualele prejudicii se stabileşte în baza rezultatelor evaluării riscului. La transportarea substanţelor periculoase prin localităţi, mărimea sumei asigurate se stabileşte pornind de la prejudiciile maxime posibile în caz de avarie şi/sau de accident al mijlocului de transport.

În același timp, legea prevede că agentul economic care deţine un obiect industrial înregistrat periculos este obligat să efectueze asigurarea de răspundere pentru prejudiciile cauzate vieţii, sănătăţii sau bunurilor altor persoane, precum şi mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele legislative şi cu alte acte normative. 

Pentru ca agenții economici să respecte obligativitatea asigurării obiectelor, au fost operate și modificări la Codul contravențional. Prin urmare, încălcarea cerințelor privind asigurarea obligatorie de răspundere pentru prejudiciile cauzate în procesul de exploatare a obiectului industrial se va sancționa cu amendă de până la 20 de mii de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și cu amendă de până la 35 de mii de lei pentru persoane juridice.

Mai multe detalii despre asigurarea obiectelor industrial periculoase puteți afla și din acest articol.