Cinci asociații de business care activează în țara noastră au semnat un demers comun prin care solicită norme mai clare privind desfășurarea comerțului interior. Mai exact, solicitarea se referă la modificările legislative intrate în vigoare la începutul anului, care interzice comercializarea pungilor din plastic foarte subțire, cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, dar și a veselei de unică folosință din plastic.

Comunitatea de afaceri atenționează atenția autorităților asupra:

 • necesității de a concretiza că pungile din plastic foarte subțiri interzise spre utilizare/comercializare se referă la pungile utilizate pentru transport, în vederea excluderii interpretărilor extinse și/sau abuzive și întru diferențierea acestora de articolele expuse la raft;  
 • neclaritășii privind noțiunea de ”biodegradabil” și lipsa unui mecanism de verificare și certificare al produselor biodegradabile la nivel național;
 • incertitudinea privind produsele încadrate în sintagma ”alte accesorii ale serviciilor de masă”;
 • solicitarea de către organele de control de a retrage din vânzare și utilizare a altor produse, cum ar fi lunch box-uri, caserole, saci de gunoi;
 • clarificării aplicării interdicției privind ”utilizarea” categoriilor de produse menționate la alin. (1) – (4) art. 201 din Legea cu privire la comerțul interior în ce privește ”în cadrul activității de comerț” și/sau ”în cadrul utilizării ca produs”;
 • clarificării impunerii restricțiilor de comercializare în cazul practicării tuturor tipurilor de comerț, sau doar în cazul comerțului cu amănuntul;
 • lipsa unei referințe clare privind noțiunea de ambalaj;
 • lipsa unor alternative reutilizabile/biodegradabile pentru unele produsele interzise spre utilizare/comercializare.

Asociațiile de business propun să fie întreprinse următoarele măsuri:

 • autoritățile publice vor elabora o listă exhaustivă a produselor care cad sub incidența restricțiilor prevăzute în alin. (4) din art. 201 din Legea cu privire la comerțul interior. Lista va fi consultată cu reprezentanții sectorului privat, în cadrul unei ședințe ce urmează a fi organizate pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru;
 • să fie inițiat procesul de elaborare a modificărilor la art. 201 din Legea cu privire la comerțul interior pentru a exclude orice interpretări în aplicarea prevederilor legale;
 • să fi aduse clarificări privind noțiunea de ”biodegradabil” și lansat procesul de amendare a Nomenclaturii combinate a mărfurilor.