Reprezentanții comunității de business au solicitat autorităților să se asigure că implementarea Registrului electronic al angajaților nu le va îngreuna activitatea și procesul de raportare. Opinia a fost expusă în cadrul unei întrevederi pe platform Consiliului Economic, unde s-a prezentant conceptul noului sistem informațional.

Mai exact, asociațiile de business prezente la discuții au menționat necesitatea examinării cu atenție a tuturor aspectelor care țin de implementarea sistemului informațional Registrul electronic al angajaților. Potrivit acestora sistemul nu trebuie să vină ca o raportare suplimentară pentru agenții economici.

În acest sens experții Secretariatului Consiliului Economic au recomandat reprezentanților Serviciului Fiscal de Stat să efectueze o analiză a impactului cu privire la informația pe care trebuie să o livreze agentul economic în procesul de raportare către acest nou sistem, în eventualitatea implementării unei soluții cât mai puțin invazive și bine justificate. Reprezentanții Fiscului urmează să prezinte un sumar preliminar al tuturor cerințelor de informații necesare registrului, fiind indicate în ce rapoarte se regăsesc acestea la moment sau sunt informații adiționale solicitate și care este necesitatea informației respective, care va servi ca punct de pornire în identificarea volumului optim de informație și modalitatea cea mai simplă și ieftină de prezentare a acesteia.

Totodată, reprezentanții Serviciului Fiscal au menționat că noul sistem va permite evidență și calculare automatizată a vechimii în muncă pentru angajat, accesul, cu acceptul angajatului, la informația veridică privind biografia de muncă a acestuia și accesul autorităților publice (conform competenței) la informația din sistem.