Consiliul Concurenței a anunțat că analizează o operațiune de concentrare economică notificată de către Mondelez Nederland Services B.V.

Notificarea depusă se referă la propusa preluare de către Mondelez Nederland Services B.V., Olanda („MNS"), a controlului unic asupra Chipita Societate pe Acțiuni Industrială și Comercială, Grecia (după cum aceasta va fi restructurată anterior finalizării), și a filialelor directe și indirecte și a afiliaților acesteia (”Chipita", împreună cu ”MSN", ”Părțile"), (”Tranzacția propusă").

După finalizarea tranzacției propuse, ”MNS" va deține 100% din acțiunile ”Chipita", după cum aceasta a fost restructurată, care va deveni o filială directă deținută total de ”MNS", precum și o filială indirectă a Mondelēz International, Inc., SUA (”Mondelēz"), proprietar unic al ”MNS".

Pe teritoriul Republicii Moldova, ”Mondelēz", furnizează prăjituri moi, biscuiți dulci și gustări (snacks) sărate, în timp ce ”Chipita" furnizează croasanți, prăjituri moi, gustări (snacks) pe bază de pâine coaptă, biscuiți dulci produse tartinabile dulci și napolitane. Părțile nu dețin nici o prezență directă în Republica Moldova.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.