Banca Națională a Moldovei spune că în al treilea trimestru al anului trecut, sistemul de plăți și a instrumentelor de plată fără numerar a fost disponibil în proporție de 100%, fără incidente majore. Concluziile au fost publicate recent pe pagina web a instituției.

În perioada 1 iulie - 30 septembrie 2020, SAPI și-a derulat activitatea conform programului obișnuit de lucru, procesând 3,2 milioane plăți în valoare de 251,1 miliarde lei. Operațiunile de decontare în sistemul DCU s-au derulat în condiții de siguranță, eficiență și în timp util, fiind înregistrat un singur incident pe parcursul trimestrului, acesta însă nu a afectat continuitatea sistemului.

Pe parcursul trimestrului III 2020, indicatorii activității cu carduri de plată și-au menținut tendința de creștere, numărul cardurilor aflate în circulație majorându-se cu 9,4 la sută față de aceeași perioadă a anului precedent, iar numărul plăților fără numerar efectuate cu cardurile emise în țară majorându-se cu 39,8 la sută față de perioada similară a anului precedent.

Conform datelor, 88,4 la sută din număr și 88,8 la sută din valoarea operațiunilor de TC au fost inițiate în format electronic prin intermediul SADD, ceea ce reflectă gradul de digitalizare a serviciilor de plată în Republica Moldova.

Debitarea directă rămâne a fi un instrument mai puțin utilizat pe teritoriul Republicii Moldova. La finele trimestrului III al anului curent, acest instrument a fost utilizat de către 12,3 mii de plătitori. Debitarea directă este utilizată doar de către persoanele fizice, iar în majoritatea cazurilor este vorba de plata serviciilor comunale.

Totodată, Sistemele automatizate de deservire la distanță (SADD) devin tot mai populare în rândul utilizatorilor, astfel se constată o majorare a numărului deținătorilor SADD la finele trimestrului III 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent, care se datorează, în special, creșterii considerabile a utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments. Numărul deținătorilor activi a consemnat o tendință de creștere de 45,1 la sută față de trimestrul III 2019, ca urmare a  creșterii necesității de a utiliza sistemele automatizate de deservire la distanță pentru efectuarea plăților, în special în contextul situației epidemiologice din țară, cauzată de pandemia COVID-19.

Totodată, valoarea remiterilor de bani recepționate de către persoanele fizice a crescut cu 32,5 la sută față de trimestrul III 2019, iar la cele efectuate a crescut cu 32,4 la sută.