Oficiul teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat anunță concurs de selectare a doi parajuriști pentru acordarea asistenţei juridice primare. Printre sarcinile de bază se numără: 

• furnizează informaţii şi oferă consultanţă la solicitarea locuitorilor din comunitate;
• mediază, la solicitare, conflictele între membrii comunităţii;
• organizează seminare şi lecţii publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;
• oferă informaţii membrilor comunităţii în care activează în scopul prevenirii apariţiei unor probleme de natură juridică sau conflicte;
• participă, în limitele prevăzute de legislaţie, la procesele locale de luare a deciziilor;
• direcţionează cazurile în care este nevoie de asistenţă juridică calificată către avocaţi, şi după caz, către Oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional;
• alte atribuţii prevăzute de legislaţia în domeniul asistenţei juridice garantate de stat şi Regulamentul de activitate al parajuriştilor. 

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Mai exact, să aibă studii juridice incomplete sau studii superioare complete, să cunoască limba română, să știe să utilizeze calculatorul etc. 

Activitatea de parajurist este incompatibilă cu: 

• activitatea remunerată cu atribuţii decizionale în cadrul autorităţilor publice locale;
• activitatea de funcționar public și funcția de demnitate publică;
• orice alte funcții sau activități remunerate, fără acordul Consiliului Național;
• orice alte activități care ar putea pune la dubiu credibilitatea sau poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele sistemului de asistență juridică garantată de stat. 

Candidatul urmează să depună dosarul de participare la concurs la Oficiul teritorial Bălţi al Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. Dosarul va trebui să conțină: 

• cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate;
• copia buletinului de identitate;
• diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete;
• scrisoare de motivare;
• ancheta completată de primarul localităţii;
• declaraţie cu privire la funcţiile sau activităţile remunerate în care este implicat (formă liberă);
• declaraţie cu privire la conflictul de interese în cazul existenţei acesteia;
• alte acte pe care candidatul le consideră necesare pentru a demonstra calificarea sa. 

Data limită pentru depunerea actelor este 25 ianuarie.