Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea noilor membri ai Comisiei de licențiere a activității notariale. Și anume, se caută persoane care activează ca notar.

Pentru a participa la concurs, notarii trebuie să prezinte următoarele documente:

  • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
  • Curriculum Vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nu a fost sancționat desciplinar în ultimii doi ani de activitate;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este data de 18 ianuarie 2019 inclusiv. Mai multe informații pot fi aflate la numărul de telefon 022 201 447 sau la sediul Ministerului Justiției, biroul 103.

Comisia de licențiere a activității notariale se formează prin ordinul ministrului Justiției și este compusă din șapte membri: trei membri aleși de către Adunarea Generală a Notarilor și patru membri desemnați de către Ministerul Justiției, dintre care un reprezentant din rândul societății civile. Mandatul membrilor este de doi ani și o persoană poate să dețină această funcție pentru cel mult două mandate consecutive.