Ministerul Justiției anunță concurs pentru selectarea unui membru permanent și membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați din rândul profesori titulari în materie de drept.

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept :

 • experiență  pedagogică de cel puţin trei ani;
 • reputație ireproșabilă;
 • lipsa antecedentelor penale.

Candidații urmează să depună personal sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

 • cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae; (cv);
 • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarație pe propria raspundere că nu a desfașurat activitatea de administrator autorizat în ultimii trei ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • scrisoare de motivație;
 • declarație pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele, în cazul prezentării dosarului prin poștă sau e-mail.

Actele se depun la sediul Ministerului Justiției până în data de 15 noiembrie.