Ministerul Justiției a prelungit concursul pentru selectareaîn calitate de membru a reprezentantului societății civile și supleantului acestuia în componența Comisiei de licențiere a activității notariale până în data de 15 ianuarie. 

Astfel, persoanele care intenționează să depună dosarele pentru această funcție trebuie să dea dovadă de o reputație ireproșabil, să aibă studii superioare în domeniul dreptului și o vechime în activitatea juridică de cel puțin cinci ani.

Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs care va conține:

  • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau un act de studii echivalent;
  • copia actului ce confirmă vechimea în muncă;
  • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, inclusiv stinse;
  • scrisoare de motivație;
  • scrisoare de recomandare a organizației din care face parte ori cu care colaborează;
  • declarația pe proprie răspundere privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarele se depun la Ministerul Justiție.