Cancelaria de Stat a anunțat concurs repetat pentru ocuparea funcției de Secretar general în cadrul Ministerului Justiției. Potrivit informației publicate, termenul limită pentru depunerea dosarelor este 15 octombrie.

În concurs se pot înscrie persoanele care au minimum cinci ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale ministerului și experienţă managerială de cel puţin trei ani. Totodată, candidatul trebuie să aibă cunoștințe privind legislația în vigoare și să vorbească o limbă de circulație internațională la nivelul B2.

La fel, se solicit abilități precum: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Comisia de concurs a anunțat că își rezervă dreptul de a respinge candidații dacă se atestă lipsa reputației ireproșabile sau neîntrunirea altor condiții.

Amintim că, în luna august a mai fost organizat un concurs pentru ocuparea funcției de Secretar general al ministerului. Atunci au aplicat cinci persoane: Sergiu Balaur, Constantin Bragoi, Mihail Malasevschi, Violeta Melnic și Dinu Vataman. Totuși, niciunul dintre candidați nu a fost admis la proba scrisă.