Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui membru permanent și a unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.

Cerințele față de profesori titulari în materie de drept:

-          experiență pedagogică de cel puţin 3 ani;

-          reputație ireproșabilă;

-          lipsa antecedentelor penale;

Candidații urmează să depună personal, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-          cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);

-          copia buletinului de identitate;

-          curriculum vitae (cv);

-          declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

-          copia carnetului de muncă;

-          declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;

-          acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-          scrisoare de motivație.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este 31 martie.