Ministerul Justiției a anunțat despre o nouă prelungire a concursului public pentru selectarea unui membru permanent și unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați din rândul profesorilor universitari.

La concurs sunt admiși profesorii titulari în materie de drept care dispun de:

 • experiență  pedagogică de cel puţin 3 ani;
 • reputație ireproșabilă;
 • lipsa antecedentelor penale;

Candidații urmează să depună personal la adresa indicată mai jos, sau prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

 • cererea de participare la concurs (cu indicarea datelor de contact);
 • copia buletinului de identitate;
 • curriculum vitae (cv);
 • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 • copia carnetului de muncă;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitatea de administrator autorizat în ultimii 3 ani, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de administrator;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • scrisoare de motivație.

Noul termen limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs este 12 iunie.