Un avocat vrea ca conducătorii birourilor asociate de avocați să fie aleși pentru un mandat de patru ani. Acesta a făcut propunerea de modificare la art. 36 pct. 6 din Statutul profesiei de avocat. Mai mult, avocatul propune ca persoana aleasă drept conducător al biroului să aibă cel mult două mandate. 

În prezent, art. 36 pct. 6 din Statutul profesiei de avocat spune că biroul asociat de avocați este condus de un avocat ales de membrii biroului. Dacă propunerea va fi acceptată atunci punctul 6 ar putea avea următoarea redacție: Biroul asociat de avocați este condus de un avocat ales de membrii biroului pe un termen de 4 ani pentru cel mult 2 mandate

În prezent, Statutul profesiei de avocat spune că biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului) care îşi exercită profesia de sine stătător, dar nu pot presta activităţi profesionale în afară formei de exercitare a profesiei pentru care au optat. Biroul asociat de avocaţi este persoană juridică, are denumire, dispune de cont în bancă şi de ştampilă. Dizolvarea biroului asociat de avocaţi se efectuează în conformitate cu legislaţia civilă.

Biroul asociat de avocaţi ţine registrul contractelor de asistenţă juridică încheiate de către avocaţi şi avocaţii stagiari cu clienţii lor. Raporturile dintre avocaţii biroului asociat de avocaţi sunt reglementate în bază de contract.

Biroul asociat de avocaţi este condus de un avocat ales de membrii biroului. Conducătorul biroului asociat de avocaţi poate angaja, pe bază de contract, specialişti şi personal auxiliar.

La fel, avocatul a venit și cu alte propuneri în ceea ce privește activitatea membrilor în Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) și în comisiile UAM. Mai exact, acesta propune ca o persoană să aibă dreptul de a avea un singur mandat în cadrul Consiliului UAM. La fel, posibilitatea de a avea un singur mandat este prevăzută și pentru Comisiile UAM – de licențiere și cea de etică și disciplină.

Mai mult, în privința deciziilor Comisiei de etică și disciplină, care pot fi contestate în contenciosul administrativ, avocatul propune ca, contestația deciziei să fie suspensivă executării și să încheie măsura de suspendare, cu ștergerea din lista avocaților. 

Referitor la delegații pentru Congrese, avocatul propune ca Adunarea Generală să poată decide ca Delegaţii Baroului la Congres, aleși de Adunarea Generală, să se considere aleși pentru perioada de 1 an sau până la următoarea Adunare Generală la care se aleg Delegaţii Baroului la Congres. Aceștia ar putea rămâne inclusiv pentru eventualele Congrese extraordinare petrecute în perioada acestui an sau până la următoarea Adunare Generală la care se aleg Delegaţii Baroului la Congres.

Propunerile au fost formulate de avocatul Andrei Donică. Acestea urmează să fie puse în discuție la Congresul Avocaților, programat pentru data de 4 octombrie.