Atenție, șoferi! Guvernul urmează să examineze, în ședința următoare, mai multe modificări la Regulamentul circulației rutiere. Acestea se referă la parcarea autovehiculelor pe trotuare în locurile special amenajate, astfel încât să nu limiteze circulația pietonilor. Șoferii vor fi obligați să lase o distanță de 1,5 metri de la clădiri, pentru a nu îngreuna accesul trecătorilor.

Potrivit proiectului de hotărâre, se propun modificări în ceea ce privește staționarea mașinilor și motocicletelor pe trotuare. Mai exact, autoritățile introduc o limită de cel puțin 1,5 metri pentru calea de circulație lăsate la dispoziția pietonilor după parcarea mașinii/motocicletelor.

Astfel, autoritățile propun ca lit. c) din pct. 68, subpct. 3 să aibă următorul cuprins: ”c) autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrând parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum şi prin marcajul 1.1.1, d). Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6 – 6.8.9, asociat indicatorului, lățimea minimă a căii de circulație lăsate la dispoziția pietonilor cu mobilitate limitată trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri”.

Până în prezent, această prevedere avea următorul cuprins: ”autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrând parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum şi prin marcajul 1.1.1, d). Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6 – 6.8.9, asociat indicatorului;”.

De asemenea, pct. 68, subpct. 3 din Regulament va fi completat cu o nouă literă cu următorul cuprins: ”f) vehiculele staționate nu trebuie să blocheze accesul la scări, rampe sau planuri înclinate de bordură, destinate persoanelor cu dizabilități și altor grupuri cu mobilitate redusă”.

Autorii notează că prevederile propuse au drept scop responsabilizarea conducătorilor auto de a acorda atenție sporită modului de parcare în localități pentru a nu crea obstacole pe trotuare pietonilor.

În special, se va permite circulația liberă a părinților cu copii în cărucioare, a persoanelor cu dizabilități utilizatori ai scaunelor rulante, dar și a persoanelor în etate.

Potrivit autorilor, există numeroase cazuri, mai ales în capitală, când vehiculele parcate creează obstacole pentru pietoni, în special în spațiile unde există scări sau alte construcții care îngustează trotuarul. Autorii au mai notat că această problemă a fost semnalată frecvent în mass-media.

Potrivit pct. 68 din Regulament, oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă într-un rând, paralel cu marginea carosabilului (în locurile în care partea carosabilă este lărgită, amplasarea vehiculelor poate fi alta decât cea indicată), dacă prin indicatoare sau marcaj nu este prescrisă altă modalitate. Excepţie de la regulă fac motocicletele fără ataş, ciclomotoarele şi bicicletele, care pot fi oprite sau staţionate pe carosabil în două rânduri.

În cazul staţionării, în locurile care nu sunt delimitate prin marcaj, conducătorii de vehicule trebuie să folosească raţional suprafaţa acestui teren. În localităţi, oprirea sau staţionarea se efectuează în modul următor: 

  • pe partea dreaptă a carosabilului cât mai aproape de bordură sau pe acostament;
  • pe ambele părţi ale drumului cu circulaţia în sens unic, dacă este liberă cel puţin o bandă pentru circulaţie (autocamioanele cu masa maximă autorizată ce depăşeşte 3500 kg pot opri pe partea stângă numai pentru a încărca sau descărca bunuri);
  • autoturismele şi motocicletele pot fi oprite sau staţionate intrînd parţial ori în întregime pe trotuar, numai în locurile special amenajate, marcate prin indicatorul 5.48.1 sau 5.48.2, precum şi prin marcajul 1.1.1, d). Staţionarea trebuie efectuată în conformitate cu modul indicat pe panoul adiţional 6.8.2, 6.8.3, 6.8.6 – 6.8.9, asociat indicatorului (prevederea supusă modificării);
  • vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport pot staționa doar pe timpul încărcării și descărcării bunurilor pentru unitățile comerciale ale agenților economici amplasați în zona de acțiune a indicatoarelor 3.31-3.32.3;
  • vehiculele utilizate pentru prestarea serviciilor de transport populației sau instituțiilor amplasate în vecinătatea trotuarelor (în zona de acțiune a indicatorului 3.31) pot opri în aceste locuri doar pe timpul prestării serviciilor;
  • vehiculele staționate nu trebuie să blocheze accesul la scări, rampe sau planuri înclinate de bordură, destinate persoanelor cu dizabilități și altor grupuri cu mobilitate redusă.

Pe drumurile din afara localităţilor, vehiculele vor fi oprite sau staţionate numai în afara carosabilului, pe partea dreaptă, iar în cazul în care aceasta nu este posibil − cât mai aproape de marginea dreaptă a carosabilului, paralel cu axa acestuia.

Staţionarea de lungă durată (odihnă, popas de noapte etc.) se permite numai în locurile de parcare sau în afara drumului.