Consiuliul de Mediere și Departamentul Drept Procedural al Facultății de Drept, USM a anunțat despre organizarea la 15-16 octombrie a Conferinței Naționale cu Participare Internațională Științifico-Practică – ”Medierea – abordare integrativă a conflictului”.

La eveniment vor fi prezenți experți naționali și internaționali notorii din domeniul medierii.

În cadrul Conferinței vor fi prezentate un șir de comunicări în domeniul medierii, se vor discuta rezultate, provocări și oportunități ale dezvoltării medierii în Republica Moldova, practici bune și lecții învățate.

În scopul sporirii capacității mediatorilor, în cadrul Conferinței sunt organizate și vor fi desfășurate cinci ateliere practice cu diferite teme, moderate de mediatorii cu experiență din Republica Moldova și România. Mediatorii participanți vor beneficia de informație utilă și credite profesionale considerate ca formare continuă.

Activitatea este organizată în scopul promovării medierii și coeziunii mediatorilor din Republica Moldova pentru aplicarea medierii cu success și cunoașterea oportunităților, necesităților mediatorilor în vederea practicării medierii.

Evenimentul va avea loc la data de 15-16 octombrie în incinta sediului Facultății de Drept a USM (str. M. Kogălniceanu, 67, bl. 2) cu începere de la ora 09:30.

Participarea la conferința se efectuează în baza înregistrări prealabile.