Congresul ordinar al avocaților se va desfășura în data de 4 octombrie. O decizie în acest sens a fost luată de Consiliul Uniunii Avocaților. Informația a fost publicată pe site-ul UAM.

Potrivit anunțului, proiectul agendei reuniunii conține 12 subiecte de discuție, și anume:

 • alegerea Președintelui Uniunii Avocaților din Republica Moldova;
 • alegerea componenței Comisiei pentru etică şi disciplină (șase membri);
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților;
 • audierea și aprobarea raportului privind activitatea Secretarului general interimar al Uniunii Avocaților;
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină;
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
 • audierea și aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori;
 • audierea și aprobarea raportului privind execuția anuală a bugetului Uniunii Avocaților;
 • aprobarea modificărilor la bugetul Uniunii Avocaților pentru anul 2019;
 • aprobarea proiectului bugetului anual al Uniunii Avocaților pentru anul 2020;
 • cu privire la modificarea și completarea Statutului profesieide avocat (art. 41 –perioada desemnării delegaților la Congres și art. 46 – durata mandatului membrilor Comisiilor Uniunii Avocaților);
 • diverse.

Totodată, apărătorii pot veni cu propuneri de completare sau modificare a agendei. Acestea pot fi expediate, până în data de 1 august, la adresa de e-mail [email protected] sau prin poștă la adresa UAM, tr. București, 46, mun. Chișinău, MD-2012.