Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați a sancționat un administrator autorizat pentru încălcări admise într-o procedură de insolvabilitate.

Decizia a fost luată în urma sesizării Comisiei de către Ministerul Justiției, care la rândul său a fost sesizat de administratorul unei companii.

Autorul sesizării a indicat că administratorul autorizat, care a fost desemnat pentru administrarea procedurii de insolvabilitate, ar fi fost părtinitor față de unul din creditorii consiliat juridic creditorul, inclusiv după ce a fost desemnat administrator al insolvabilității.

Astfel, în sesizarea ajunsă la Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați, a fost invocată încălcarea de către administrator a obligațiilor privind conflictul de interese.

În apărarea sa, administratorul a indicat că instanța de insolvabilitate nu a validat niciun creditor, iar în cazul în care va valida creanțele creditorului pe care l-a consiliat juridic anterior, va depune o cerere de demisie.

Astfel, administratorul consideră că nu a existat conflict de interese nici la desemnare nici după desemnarea în funcție, atât timp cât compania pe care a consiliat-o anterior nu a fost validată drept creditor.

Potrivit lui, dacă compania nu va fi validată drept creditor, vor fi epuizate toate motivele invocate de administratorul companiei aflate în proces de insolvabilitate.

De asemenea, administratorul autorizat a indicat că nu avea niciun motiv de a refuza desemnare, mai ales că putea fi sancționat pentru acest lucru.

Un ultim argument privind epuizarea subiectului sesizării a fost faptul că în urma institurii unui Comitet al creditorilor, care a acceptat demisia sa ca administrator al insolvabilității și desemnarea altei persoane pentru acel proces de insolvabilitate.

Administratorul a mai indicat că petiționarul a avut intenția de a-l calomnia pentru faptul că nu i-a permis să desfășoare în continuare activitatea tenebră și netransparentă. Totodată, a menționat că reprezentantul debitorului avea statut de rea-credință.

În baza acestor argumente, administratorul autorizat a solicitat respingerea solicitării de atragere la răspundere disciplinară ca fiind neîntemeiată.

Cu toate acestea, Comisia de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați a constatat că administratorul a admis o abatere disciplinară în procesul de insolvabilitate în temeiul art. 29, alin. (2), lit. g) din Legea cu privire la administratorii autorizați, care prevede că constituie conflict de interese statutul de consilier juridic al unuia dintre creditori, deținut de administrator în ultimul an până la intentarea procesului de insolvabilitate.

Comisia a mai stabilit că firma consiliată de administrator avea statutul de creditor în procesul de insolvabilitate administrat pentru că s-a alăturat cererii introductive a debitorului.

Totodată, legea insolvabilității obligă administratorii să informeze instanța de insolvabilitate despre conflictele de interese, iar instanța decide dacă acesta afectează imparțialitatea procesului derulat. Or, adminsitartorul vizat în sesizare nu a prezentat dovada informării instanței în privința conflictului de interese existent.

Astfel, Comisia a constatat abaterea disciplinară – încălcarea obligațiilor privind conflictul de interese în activitatea de administrator și i-a aplicat administratorului vizat sancțiune sub formă de avertisment.

Decizia Comisiei poate fi contestată în instanță.