După retragerea de către CNPF a licenței companiei ASITO în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituția anunță acționarii că a fost selectată o nouă componență a Consiliului Societății.

Noii membri au fost selectați în urma Adunării generale extraordinare repetate a acţionarilor CIA ”ASITO DIRECT”, care a avut loc la 3 ianuarie.

Totodată, au fost încetate înainte de termen împuternicirile foștilor membri ai Consiliului.

Potrivit unui comunicat al instituției, în cadrul Adunării s-a aprobat încetarea înainte de termen a împuternicirilor Consiliului Societăţii în următoarea componenţă:

  • Alexandru Ceban
  • Popuşoi Ivan
  • Ceban Mihail
  • Sîrbu Cornelia
  • Erhan Vladimir

 În noua componenţă se regăsesc doar doi membri vechi:

  • Sîrbu Cornelia
  • Popuşoi Ivan
  • Goncearov Stanislav
  • Pricochi Iurie
  • Ciobanu Andriana

Adunarea a stabilit și cuantumul retribuţiei muncii Consiliului Societăţii, care nu a fost făcut public.

Amintim că, ASITO Direct nu mai poate desfășura activități de asigurare, reasigurare sau orice alt gen de activitate. În data de 28 decembrie, CNPF a retras licența companiei, în baza cererei depuse de aceasta, pentru o perioadă nelimitată.

ASITO Direct i-a solicitat CNPF retragerea licenței la mijlocul lunii decembrie 2018. Atunci compania a informat că Adunarea generală a avizat noi direcţii de activitate prin aprobarea Statutul Societăţii în redacţie nouă.

La 2 ianuarie, ASITO a informat printr-un comunicat oficial că scoate repetat la vânzare un pachet de acțiuni cu o valoare totală de peste 16 milioane de lei.