Plenul Consiliului Concurenței a declarat ca fiind compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică prin care ”Sonera Holding B.V.” preia controlul unic asupra ”Fintur Holdings B.V.”  de la întreprinderea ”Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.”.

Consiliul concurenței menționează, în decizia sa, că urmare a analizei piețelor relevante identificate prin prisma prevederilor Legii concurenței și a Regulamentului privind concentrările economice, s-a constatat că realizarea operațiunii de concentrare economică nu va modifica structura pieței. Asta pentru că ”Sonera” (ca parte a Grupului Telia) deja exercită controlul în comun (împreună cu ”Turkcell”) asupra ”Fintur” și, de facto, concentrarea economică propusă va implica doar schimbarea calității controlului (de la control în comun la control unic) și nu careva schimbări tangibile pe piața produselor din Republica Moldova.

Tranzacția de preluare a controlului unic asupra ”Fintur Holdings B.V.” prin încheierea Acordului Cadru (Antecontractului) a fost notificată Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare.

Ca urmare a analizei efectuate, se constată că, deși operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența Legii concurenței, nu există îndoieli privind compatibilitatea cu mediul concurențial.

În prezent, ”Sonera Holding B.V.” și "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." dețin în comun controlul asupra ”Fintur Holdings” BV în proporție de 58,55% și, respectiv, 41,45%. Prin urmare, în cazul autorizării concentrării, ”Sonera Holding B.V.” va fi unicul acționar al ”Fintur Holdings” BV, care la rândul său este acționarul majoritar al Moldcell.