Două companii, care vând pe piața Republicii Moldova hrană pentru animale de companie, cer Consiliului Concurenței să le autorizeze concentrarea economică. Autoritatea a anunțat că analizează solicitarea Partner in Pet Food Hungária Kft. de a achiziționa Mispol S.A.

Pe teritoriul Republicii Moldova, părțile vând hrană pentru animale de companie, dar nu dețin nici o prezență directă.

Autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată în conformitate cu Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Regulamentul privind concentrările economice.

Instituția este interesată în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.