Consiliul Concurenței condamnă acțiunile arbitrare și ilicite de difuzare a raportului de investigației privind presupusele încălcări de ordin concurențial pe piața produselor petroliere în mass-media.  Instituția notează că a sesizat organele de ocrotire a normelor de drept, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor pe caz. 

Autoritatea de  concurență mai notează că toate acțiunile sunt ghidate de respectarea procedurilor și termenelor conform Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.  
 
Actualmente dosarul este la etapa exercitării dreptului de apărare a părților, și anume examinarea de către echipa de investigație a observațiilor prezentate (cca 400 file) și întocmirea tabelului de divergențe, precum și eventual desfășurarea audierilor părților. 
 
Urmare, Plenul Consiliului Concurenței va adopta o decizie pe caz, care va fi un act administrativ public, pasibil controlului judiciar.
 
Consiliul Concurenței reiterează disocierea de orice informație pe caz apărută în spațiul public până la adoptarea unei decizii în acest sens, legale și motivate.

Consiliul Concurenței a precizat anterior că o eventuală publicare a raportului de investigație ar fi o încălcare gravă a legislației care ar da posibilitatea companiilor vizate în investigație de a ataca în judecată acțiunile ilegale și ar stopa adoptarea deciziei definitive, iar persoanele responsabile care intenționează publicarea acestuia sunt pasibile de răspundere, inclusiv penală, în conformitate cu legislația în vigoare.