Consiliul Concurenței a examinat măsura de sprijin privind scutirile aplicate la importul de mărfuri autohtone anterior exportate și reintroduse, în termen de trei ani, în aceeași stare. În rezultat, autoritatea a constatat că măsura de sprijin nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat.

Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal vor exclude măsurile de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existente care se prezintă anual Consiliului Concurenței.

Potrivit art. 3 din Legea cu privire la ajutorul de stat, ajutorul de stat este o măsură de sprijin care întrunește cumulativ următoarele condiții:

  • este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă;
  • conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă;
  • este acordată în mod selectiv;
  • denaturează sau riscă să denatureze concurenţa.

În decizie se menționează că potrivit art. 117 din Codul vamal, în cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislație, se percep, ca drepturi de import şi, respectiv, drepturi de export, următoarele: a) taxa vamală; b) taxa pe valoarea adăugată; c) accizele; d) taxa pentru proceduri vamale.

Transferul de resurse de stat este posibil atât prin acordarea de avantaje directe, cât și indirecte. Prin acordarea facilităților fiscale și vamale prevăzute la art. 103, alin. (2) lit. b) și art. 124, alin. (8) din Codul fiscal, art. 37 din Codul vamal și art. 28 lit. i) din Legea cu privire la tariful vamal nr. 1380 din 20 noiembrie 1997, statul renunță la veniturile care urmau a fi încasate în bugetul de stat, prin urmare, se constată că prin măsura de sprijin examinată are loc transferul indirect de resurse de stat.

Astfel, ținând cont de faptul că sunt întrunite cumulativ, ambele condiții, măsura de sprijin examinată este acordată de furnizor din resurse de stat.. Pentru a se încadra în domeniul de aplicare a normelor cu privire la ajutorul de stat, o măsură de sprijin trebuie să favorizeze ”anumite întreprinderi sau producția anumitor bunuri”. Prin urmare, nu toate măsurile care favorizează operatorii economici se încadrează în noțiunea de ajutor, ci numai cele care acordă un avantaj în mod selectiv anumitor întreprinderi sau categorii de întreprinderi sau anumitor sectoare economice.