Consiliul Concurenței a pus punct unei anchete demarată cu aproape cinci ani în urmă după ce întreprinderea cu capital străin ”Net-Connect Internet” SRL a depus o plângere în care a reclamat refuzul întreprinderii mixte ”Moldcell” SA de acordare a accesului la serviciul de terminare a apelurilor internaționale în rețeaua sa mobilă.

Investigația a vizat piața serviciilor de terminare a apelurilor voce internaționale în rețeaua de telefonie mobilă a ÎM ”Moldcell” SA pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere concluziile ANRCETI în urma analizelor de piață, s-a determinat că ÎM ”Moldcell” SA este incontestabil singurul furnizor ce poate acorda accesul la serviciul de terminare în propria rețea, astfel, acesta deține poziție dominantă, implicit pe piața relevantă identificată.

În partea ce ține de activitatea ÎCS ”Net-Connect Internet” SRL, s-a determinat faptul că aceasta nu a pretins în a-și dezvolta propria rețea de telefonie, implicit nu a intenționat să intre sau să se mențină pe piața cu amănuntul, ci a urmărit doar intrarea pe piața serviciilor de tranzit comutat al apelurilor.

Din analiza actelor normative ce reglementează piața dată, cu referire la serviciul de terminare a apelurilor internaționale, nu s-a determinat existența reglementărilor care ar impune obligația de a negocia sau încheia un contract în vederea acordării serviciului respectiv. Acordarea serviciului se realizează în condiții de piață, respectând principiul libertății contractuale. Aceeași opinie a fost susținută și de către instanțele de judecată pe marginea cauzelor ce au vizat serviciul de terminare a apelurilor internaționale în rețelele de telefonie publice, în special în cauza ÎCS ”Net-Connect Internet” SRL împotriva ANRCETI și ÎM ”Moldcell” SA.

Ce ține de interconectarea rețelelor naționale, acest fapt a fost realizat și asigurat de către ÎM ”Moldcell” SA.

Consilul menționează că examinarea informațiilor din dosar nu a relevat faptul că neacordarea din partea ÎM ”Moldcell” SA a accesului la serviciul solicitat de către ÎCS ”Net-Connect Internet” SRL ar aduce sau ar fi adus prejudicii consumatorilor finali, sau că ar fi fost restrânsă posibilitatea ÎCS ”Net-Connect Internet” SRL de a aduce produse inovative pe piață. Astfel, în urma parcurgerii investigației, nu a fost constat un refuz de a aproviziona, nefiind întrunite cele trei condiții obligatorii pentru a califica un refuz de aprovizionare ca fiind o acțiune anticoncurențială.

Reieşind din cele constatate în cadrul investigației, Plenul Consiliului Concurenţei, prin Decizie, a dispus încetarea investigației.