În data de 31 martie a expirat perioada de raportare a ajutoarelor de stat și de minimis acordate întreprinderilor în anul 2019 de către furnizori (APC, APL și alte instituții).

Potrivit informațiilor prezentate de Consiliul Concurenței, în anul 2020 numărul furnizorilor care au raportat măsurile de sprijin oferite întreprinderilor s-a majorat de circa 3 ori comparativ cu anul 2015 (primul an de raportare a ajutorului de stat inclusiv, acordat după intrarea în vigoare a Legii cu privire la ajutorul de stat).

Cei mai mulți furnizori care au raportat măsurile de sprijin oferite întreprinderilor au fost APL de nivelul I și II -  circa 91% din numărul total, (APC și alte instituții ~ 9%).

Totodată, mai mult de 50% din numărul total de APL din Republica Moldova au informat Consiliul Concurenței despre faptul dacă au oferit sau nu măsuri de sprijin întreprinderilor, și anume: APL de nivelul I - 54%, APL nivelul II - 63% și autoritățile publice din UTA Găgăuzia - 90%.

Din numărul total de APL care au informat Consiliul Concurenței despre faptul dacă au acordat sau nu măsuri de sprijin, circa 53% au raportat ajutoarele de stat și de minimis oferite întreprinderilor. Comparativ cu anul 2019, numărul APL care au raportat măsurile de sprijin s-a majorat cu circa 10%.

În raport cu anii precedenți a crescut numărul raioanelor în care mai mult de 50% din APL au raportat măsurile de sprijin oferite întreprinderilor, și anume: Călărași (72%), Ungheni (56%), Cahul (55%) și Criuleni (50%). Totodată, în mun. Bălți 100% din APL au raportat măsurile de spijin oferite întreprinderilor.

APL au continuat a fi, ca și în anii precedenți, principalii furnizori de ajutoare de minimis și ajutoare de stat oferite pentru prestarea serviciilor de interes economici general (alimentarea cu apa potabilă, salubrizare etc.).

Măsurile de sprijin urmează a fi examinate de către Consiliul Concurenței, iar ulterior, va fi elaborat Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019. Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial și va putea fi accesat pe pagina web a Consiliului Concurenței.

Consiliul Concurenței informează că persoanele cu funcții de răspundere din cadrul autorităților publice care nu au raportat ajutoarele de stat și de minimis acordate întreprinderilor sunt pasibile de răpundere contravențională prevăzute la art. 3303 din Codul Contravențional.