Consiliul Concurenței a examinat măsura de sprijin ce se referă la scutirea de TVA fără drept de deducere a serviciilor legate de jocurile de noroc și a constat că măsura de sprijin nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat.

Autoritatea a decis să informeze Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat să excludă măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existent care se raportează anual, până la data de 31 martie, Consiliului Concurenței.

Măsura de sprijin este acordată în baza prevederilor art. 103, alin. (1), pct. 14) din Codul fiscal al Republicii Moldova și constă în scutirea de la plata TVA, fără drept de deducere, a serviciilor legate de jocurile de noroc prestate de către subiecții care desfășoară activitate de întreprinzător în sfera jocurilor de noroc (inclusiv cu folosirea jocurilor automate), cu excepția serviciilor a căror valoare, în totalitate sau parțial, a fost inclusă în miză sau în plata pentru intrare și a altor servicii prestate spectatorilor sau participanților, loteriile.

Conform informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat în formularul de raportare a ajutoarelor de stat acordate, valoarea a acestei măsuri de sprijin în anul 2011 a constituit 19,2 milioane lei, iar în anul 2012 – 18,1 milioane lei. Serviciul Fiscal de Stat nu dispune însă de informații pentru a determina valoarea scutirii pentru perioada anilor 2013 – 2018.