Ministerul Justiției a desemnat, în bază de concurs public, un nou membru în Consiliul de mediere. Este vorba despre este Marcel Burlacu.

La concurs au participat trei persoane și, potrivit unui comunicat de presă, Marcel Burlacu a acumulat cel mai mare punctaj. El este mediator, avocat, iar în anul 2012 a fost președintele Uniunii Naționale a Mediatorilor și a fost profesor pentru formarea inițială a mediatorilor.

Consiliul de mediere este compus din nouă membri dintre care: cinci mediatori, un reprezentant al societăţii civile, un membru desemnat de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, un reprezentant al avocaţilor desemnat de Consiliul Uniunii Avocaţilor și un notar delegat de adunarea generală a notarilor.

Consiliul are următoarele funcţii:

  • examinează sesizările privind activitatea mediatorilor;
  • organizează examenul de atestare a mediatorilor în baza instruirii iniţiale;
  • reglementează şi monitorizează modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor de mediere;
  • acreditează furnizorii de formare iniţială şi continuă a mediatorilor;
  • decide asupra formării comisiilor specializate și propune Ministerului Justiției aprobarea competenței și modului de funcționare a acestora;
  • aprobă raportul de activitate al Consiliului, precum și raportul anual cu privire la implementarea politicilor de mediere, ș.a.

Durata mandatului membrului Consiliului este de patru ani. Membrii Consiliului nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.