Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat un nou membru al Consiliului Institutului Național al Justiției. Astfel, acest post va fi ocupat de către procurorul-șef al Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, Diana Rotundu.

Consiliul este organul suprem de conducere al Institutului Național al Justiției. Acesta este alcătuit din 13 membri, dintre care:

 • șapte membri desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite niveluri;
 • patru membri desemnați de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor de diferite niveluri;
 • un membru desemnat de Ministerul Justiției;
 • un membru, profesor titular de drept, desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova.

Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani și poate fi reînnoit doar o singură dată. Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Membrul Consiliului poate fi revocat de către autoritatea care l-a desemnat în cazul existenței circumstanțelor care exclud posibilitatea executării mandatului, precum și la cererea Consiliului, adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor.

În prezent, din cadrul Consiliului fac parte:

 • Diana Rotundu - procuror, șef al Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale;
 • Eduard Bulat - procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale;
 • Oxana Robu - judecător la Curtea de Apel Chișinău;
 • Viorica Mihaila - judecător la Curtea de Apel Chişinău;
 • Ghenadie Pavliuc - vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău;
 • Ruslan Popov - adjunct al Procurorului General;
 • Igor Popa - procuror-șef al Procuraturii Chișinău, sediul Ciocana;
 • Dumitru Gherasim - judecător, președinte al Judecătoriei Bălți;
 • Vitalie Stratan - judecător, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

Președintele Consiliului se alege prin vot secret din rândul membrilor Consiliului, pe durata mandatului. Președintele Consiliului poate fi revocat la cererea a o treime din numărul membrilor. Hotărârea de revocare a președintelui Consiliului se adoptă prin vot secret, cu votul a două treimi din numărul membrilor.