Codul deontologic al avocaților și Statutul profesiei de avocat ar urma să fie modificate. În ședința extraordinară din 12 octombrie, Consiliul Uniunii Avocaților a numir responsabilii pentru elaborarea modificărilor.

Potrivit Hotărârii, responsabil de modificările la Codul deontologic a fost numit Mihail Gafton, Comisia pentru etică și disciplină.

De elaborarea modificărilor la Statutul profesiei de avocat va fi responsabil avocatul Gheorghe Vlas.

Totodată, avocata  Angela Popil va fi responsabilă de elaborarea Raportului de activitatea a Consiliului UAM pentru perioada noiembrie 2020 - noiembrie 2021. Documentul ar urma să fie aprobat în cadrul Congresului Avocaților 2021, care se va desfășura online la începutul lunii decembrie.