Directorul şi Consiliul Centrului de instruire a Avocaţilor (CIA) urmează să prezinte, în cel mai scurt timp, Consiliului Uniunii Avocaților criteriile de selectare a formatorilor în funcţie de necesităţile avocaţilor şi avocaţilor stagiari.

Pe site-ul UAM a fost anunțat că, în cadrul şedinţei extraordinare din 13 martie, Consiliul Uniunii Avocaţilor a examinat informaţia privind criteriile de selectare a formatorilor, precum şi lista propriu-zisă a acestora. Membrii Consiliului au decis să remită documentele Consiliului CIA.

În informația publicată se mai spune că directorul CIA urmează să prezinte Consiliului Centrului următoarele documente:

  • necesităţile de formare iniţială a avocaţilor stagiari;
  • necesităţile de formare continuă a avocaţilor titulari;
  • curriculum pentru instruirea iniţială a avocaţilor stagiari; 
  • curriculum pentru instruirea continuă a avocaţilor;
  • criteriile de selectare pentru cursurile de instruire inițială pentru avocaţii stagiari;
  • criteriile de selectare a formatorilor pentru cursurile de instruire iniţială şi continuă a avocaţilor şi avocaţilor stagiari.

Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a decis că doar după întreprinderea acţiunilor solicitate vor fi supuse dezbaterilor şi aprobării criteriile de selectare a formatorilor precum şi lista acestora. În opinia membrilor CoUARM, reputaţia ireproşabilă, capacităţi de planificare, abilităţi de instruire a avocaţilor şi capacitatea de a transfera cunoştinţe şi abilităţi practice cursanţilor, capacitatea de autoperfecţionare, etc., nu reprezintă criterii obiective şi definitorii la selectarea formatorilor CIA.

De asemenea, UAM spune că au fost discutate aspecte ce ţin de organizarea unor cursuri de instruire în teritoriu, lucru care lipseşte cu desăvârşire la etapa actuală. Consiliul a obligat directorul CIA, Viorica Grecu, să înlăture toate obstacolele şi inechitatea în adresa avocaților din raioane, care sunt membrii Uniunii Avocaților din Republica Moldova şi au dreptul de a beneficia de menirea CIA.