După ce câțiva membri noi ai Comisiei de licențiere au solicitat în instanță interdicția Consiliului Uniunii Avocaților de a mai adopte hotărâri ce le vizează activitatea, Consiliul vrea să anunțe concurs pentru obținerea calității de membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

Cel puțin asta reiese din proiectul Ordinii de zi a ședinței Consiliului UAM, programată pentru 27 noiembrie.

Tot atunci, Consiliul intenționează să numească Comisia Specială pentru organizarea concursului pentru alegerea membrilor Comisiei de licențiere a profesiei de avocat și aprobarea regulilor de funcționare. Asta după ce, Consiliul a anulat, inclusiv repetat, hotărârea prin care au fost aleși noii membri Comisiei de licențiere a profesiei de avocat.

La rândul lor, noii membri aleși în Comisia de licențiere au contestat decizia repetată a Consiliului UAM prin care au fost anulate rezultatele concursului de selectarea a membrilor Comisiei de licențiere și a calificat Consiliul ca fiind ”capturat”.

Pe Agenda ședinței din 27 noiembrie au fost incluse și alte subiecte ce vizează ultimele evenimente legate de disputele dintre Comisia de licențiere și Consiliul UAM:

 • Examinarea cererilor de alăturare la cererea prealabilă privind anularea Deciziei Decanului Baroului Chișinău nr. BC/25/2020 din 25 septembrie 2020 și a Hotărârilor Adunării Generale a Baroului Chișinău privind desemnarea în calitatea de membri aleși ai Consiliul UAM, consemnate în Procesul-Verbal nr. 12 din 30 septembrie 2020 depuse de avocații Balaban Natalia (nr. de înregistrare 2159/2020 din 16.11.2020), Grozova Liudmila (nr. de înregistrare 2154/2020 din 16.11.2020), Organ Elena (nr. de înregistrare 2156/2020 din 16.11.2020), Stratan Corina (nr. de înregistrare 2153/2020 din 16.11.2020), Bogos Alexandru (nr. de înregistrare 2152/2020 din 16.11.2020);
 • Examinarea procedurii administrative intentate la:

- cererea prealabilă din 30 octombrie 2020, depusă de dna Catan Carolina, dna Mariț Marcela, Munteanu Angela privind anularea deciziei Decanului Baroului Chișinău nr. BC/25/2020 din 25 septembrie 2020 și anularea hotărârii Adunării Generale ale Baroului Chișinău consemnată în procesul-verbal nr. 12 din 30 septembrie 2020;

- cererea prealabilă din 2 noiembrie 2020, depusă de avocatul Iuri Sorochin privind anularea alegerilor pentru poziția de membru a Consiliului Uniunii Avocaților;

- cererea dnei Natalia Moloșag privind atragerea în procedura administrativă intentată de Catan Carolina, dna Mariț Marcela, Munteanu Angela și Sorochin Iuri;

- cererea dlui Sorochin Iuri din 11 noiembrie 2020, privind suspendarea rezultatelor alegerilor pentru poziția de membru a Consiliului Avocaților din Moldova. (conexate în ședința Consiliului din 16.11.2020).

 • Examinarea procedurii administrative intentate la:

- cererea prealabilă din 10 noiembrie 2020, privind constatarea nulității hotărârilor Consiliului Uniunii Avocaților din 9 noiembrie 2020 prin care s-a anulat Comisia specială și hotărârile adoptate de ea, depusă de avocații Catan Carolina, Mariț Marcela, Spînu Igor, Rogac Lucian.

- cererea prealabilă din 11 noiembrie 2020, depusă de dl Racu Andrei solicitând anularea/revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților din 9 noiembrie 2020.

- cererea dlui Racu Andrei din 11 noiembrie 2020, privind suspendarea hotărârii Consiliului Avocaților adoptată la 9 noiembrie 2020. (conexate în ședința Consiliului din 16.11.2020).

 • Poziția Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova față de cererea de chemare în judecată depusă de Racu Andrei cu privire la controlul legalității actelor administrative emise de către Comisia de licențiere și desemnarea persoanei care va exercitare reprezentarea Uniunii Avocaților în cadrul dosarului judiciar.(raportor Șendrea M.)

De asemenea, în ședință vor fi examinate următoarele subiecte:

 • Aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul de organizare și funcționare al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 27.05.2017. (raportor Lichii Boris, Miroslav Șendrea);
 • Aprobarea Raportului Consiliului Uniunii Avocaților pentru anul 2019.
 • Examinarea solicitării privind starea de incompatibilitate a activității de avocat cu calitatea de Președinte al asociației patronale.
 • Chestiunea modalității acordării ”Diplomei de Onoare a Uniunii Avocaților din Republica Moldova” colegilor avocați în anii 2019; 2018; 2017. (raportor Popescu Dorin).
 • Situația în jurul legitimațiilor false de avocat stagiar eliberate de către președintele UA - E. Ploșniță. (raportor Tăbîrță Adrian).
 • Consemnarea suspendării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 • Cu privire la înscrierea în Registrul special al avocaților străini.
 • Cu privire transmiterea în locațiune a imobilului UAM, situat pe str. Alexandru cel Bun 91.