Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) urmează să decidă sâmbătă, 10 august, unde va avea loc Congresul avocaților din 4 octombrie. Totodată, membrii Consiliul vor aproba, în aceeași ședintă, agenda Congresului. Subiectele se regăsesc în ordinea de zi a întrunirii, publicată pe site.

De asemenea, Consiliul va examina contestația depusă de avocații Baroului din circumscripția Curții de Apel Bălți împotriva Hotărârii Adunării generale a Baroului Chișinău din 7 iunie. Aceasta se referă la lista delegaților pentru Congresul din toamnă.

Tot sâmbătă, Consiliul urmează să examineze patru cereri prealabile depuse de un candidat la funcția de avocat care nu a promovat examenele organizat în lunile mai și iunie. Cererile prealabile au fost depuse după ce Comisia de licențiere a refuzat să-i prezinte copiile tuturor lucrărilor scrise de candidați, copiile borderourilor, dar și alte informații.

Pe ordinea de zi au mai fost incluse subiecte privind suspendarea sau încetarea activității unor avocați, dar și cel privind radierii avocatei Veronica Donica (Berzoi), membru al Baroului București, România, din Registrul special al avocaților din alte state.