Consiliul Uniunii Avocaților urmează să se întrunească în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi a fost inclus subiectul cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul profesiei de avocat. De asemenea, Consiliul urmează să decidă cum va fi organizată în acest an Ziua Avocatului și să aprobe mai multe documente.

Agenda ședinței include în total 16 subiecte, printre care:

 • prezentarea Raportului directorului CIA cu privire la activitatea sa și la operațiunile desfășurate sau în curs de desfășurare
 • anunțarea concursului de angajare a directorului Centrului de Instruire a Avocaților
 • înregistrarea contractului pentru efectuarea stagiului profesional în avocatură în cazul schimbării avocatului îndrumător
 • consemnarea încetării activității de avocat în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat
 • consemnarea încetării activității de avocat stagiar a dlui Ipate Nichita în temeiul deciziei CED din 21.06.2021
 • aprobarea Regulamentului privind procedurile de examinare și raportare internă a dezvăluirilor practicilor ilegale din cadrul UAM
 • executarea pct. 21 a Deciziei pentru Etică și Disciplină nr. 1/11/2021 din 05.07.2021
 • aprobarea Memorandum-ului de Colaborare între IDLO și UARM
 • conferirea titlurilor onorifice ,,Decan al Avocaturii”, ,,Veteran al Avocaturii” și ,,Diploma de onoare a Uniunii Avocaților din Republica Moldova”
 • examinarea unor cereri/sesizări
 • Diverse(Nota informativă a consilierului juridic al UARM privind cauzele pendinte în instanțele de judecată împotriva Consiliului UAM, UAM și Baroului de avocați Chișinău, la data de 01.09.2021. Nota informativă a Secretarului General al UARM privind consemnarea suspendării și reluarii activității de avocat pe perioada lunii curente. Situația imobilului UARM situat pe str. Alexandru cel Bun 91 (str. Bănulescu Bodoni, 53 A).