Săptămâna viitoare, Consiliul Uniunii Avocaților (UAM) se întrunește într-o nouă ședință, urmând să aprobe componența grupului de lucru care va elabora un nou proiect de lege cu privire la avocatură.

În total, pe Ordinea de zi a ședinței sunt stabilite 22 de subiecte.

Pe lângă aprobarea persoanelor care vor participa la elaborarea noului proiect de lege, Consiliul urmează să examineze mai multe cereri și să aprobe mai multe modele de acte, printre care: modelul Registrului de evidență a contractelor de asistență juridică și Registrului de evidență a actelor certificate de către avocați.

Tot în ședința viitoare, urmează să fie completată ordinea de zi a Congresului ordinar al avocaților din 4 octombrie și să fie aprobat programul evenimentelor planificate de ziua profesională a avocatului – 9 septembrie.

Consiliul urmează, de asemenea, să acorde titlul onorific ”Veteran al avocaturiiˮ și ”Decan al avocaturii ˮ.

Un alt subiect se referă la problema spălării banilor, Consiliul urmând să aprobe ”Programul intern al Cabinetului Avocatului/Biroului Asociat de Avocați privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului” și ”Criteriilor și factorilor privind riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în activitatea liber profesioniștilor (avocaților)”.