Consiliul Uniunii Avocaților inițiază procedura de formare a listei avocaților în baza căreia va fi formată Comisia de soluționare a contestațiilor. Prezentarea dosarului de participare urmează a fi efectuată până în data 15 decembrie la adresa de email uniunea.avocatilor.rm@gmail.com sau la adresa UARM, str. București 46, mun. Chișinău.

Potrivit Legii cu privire la avocatură, contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și ale examenelor de calificare, pentru fiecare etapă, se examinează de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

Comisia de soluționare a contestațiilor este un organ ad-hoc, format din cinci avocați. Aceștia sunt desemnați de către Consiliul Uniunii Avocaților în baza unei liste aprobate anual de către Consiliu, compusă din cel puțin 20 de avocați care întrunesc condițiile pentru alegere în Comisia de licențiere a profesiei de avocat și nu fac parte din organele de autoadministrare ale avocaților.

Avocații în Comisia de soluționare a contestațiilor sunt desemnați aleatoriu, de către Consiliul Uniunii Avocaților, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor. Una și aceeași persoană nu poate fi numită în componența Comisiei de soluționare a contestațiilor decât o dată pe an.

Comisia de soluționare a contestațiilor examinează contestațiile în termen de șapte zile lucrătoare de la data depunerii contestației, cu evaluarea candidaților conform procedurii prevăzute pentru Comisia de licențiere a profesiei de avocat.

Calificativele oferite de către membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor se includ în hotărârea Comisiei, care este semnată de către membrii acesteia. Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor se publică pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților în cel mult 24 de ore de la adoptare.

Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor prin care este admisă contestația și este modificat calificativul se remite Comisiei de licențiere a profesiei de avocat pentru emiterea hotărârii privind admiterea la stagiul profesional sau accederea în profesia de avocat.

După adoptarea hotărârii Comisiei de soluționare a contestațiilor prin care este respinsă contestația, hotărârea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat poate fi contestată în instanța de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Codului administrativ.