Uniunea Avocaților a solicitat Comisiei pentru situații excepționale să decidă ca ”prin derogare de la art. 38 alin. (3) din Legea cu privire la avocatură, membrii Consiliului Uniunii Avocaților al căror mandat a expirat în perioada stării de urgență, își vor exercita atribuțiile până la desemnarea noilor membri”.

Potrivit normelor legislative, mandatul de membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor este de patru ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre membrii Consiliului, înlocuitorul lui execută diferenţa de mandat. Consiliul Uniunii Avocaţilor adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor.

Consiliul Uniunii Avocaților are 13 membri, dintre care opt sunt delegați de Baroul Chișinău:

 • Emanoil Ploșniță, președintele Uniunii Avocaților;
 • Victor Arnaut, decanul Baroului Comrat;
 • Constantin Botnari, decanul Baroului Bălți;
 • Dorin Popescu, decanul Baroului Chișinău;
 • Alla Chebac, decanul Baroului Cahul;
 • Veaceslav Țurcan, delegat al Baroului Chișinău;
 • Octavian Cazac, delegat al Baroului Chișinău;
 • Ion Dron, delegat al Baroului Chișinău;
 • Boris Lichii, delegat al Baroului Bălți;
 • Mihail Lupu, delegat al Baroului Chișinău;
 • Iurie Mărgineanu, delegat al Baroului Chișinău;
 • Petru Munteanu, delegat al Baroului Chișinău;
 • Constantin Tănase, delegat al Baroului Chișinău.

Amintim că, autoritățile au dispus anterior că avocații sunt obligaţi, pe perioada stării de urgenţă, să asigure continuitatea activităţii, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice, iar organele de conducere să ia măsuri pentru coordonarea activității membrilor profesiei.