Plenul Consiliului Concurenței a autorizat și a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică notificată de către SC ”Nelimot-Com" SRL (titularul mărcii - "Nanu Market"). Compania urmează să achiziționeze unele active utilizate anterior în desfășurarea activității de către întreprinderea ”Tehnica" SRL.

Operațiunea de concentrare economică va avea loc pe piața comercializării materialelor de construcție prin intermediul magazinelor specializate pe întreg teritoriu or. Rîșcani.

Scopul operațiunii de concentrare economică declarat de "Nanu Market" este dezvoltarea afacerii, prin deschiderea unui nou punct de desfacere a mărfurilor comercializate.

În urma analizei concentrării economice notificate, Consiliul Concurenței a constatat că operațiunea este compatibilă cu mediul concurențial.

Potrivit Legii concurenței, operaţiunile de concentrare economică sînt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci cînd cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25.000.000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10.000.000 lei în anul anterior operaţiunii.