Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Sika România" SRL referitor la preluarea controlului asupra întreprinderii "Adeplast" SA.

Cele două companii, implicate în operațiunea de concentrare economică notificată, sunt întreprinderi înregistrate conform legislației României. Totuși, produsele părților implicate sunt prezente pe piața Republicii Moldova prin intermediul distribuitorilor terți.

Sika Romania este membră a Grupului Sika, care desfăşoară activităţi în domeniul producerii de materiale de construcţii (producţie de beton, sisteme de hidroizolaţii, sisteme de acoperire, sisteme de pardoseli, sisteme de lipire şi etanşare, retehnologizări etc).

Adelplast SA este producător român de materiale de construcţii, în special de termoizolații.

Pe piața din România, fuzionarea celor două companii a fost autorizată în noiembrie 2019.

Autoritatea de concurență din Moldova urmează să stabilească compatibilitatea concentrării economice cu mediul concurenţial normal, în conformitate cu Legea Concurenţei şi Regulamentul privind concentrările economice.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.