Consolidarea și dezvoltarea sistemului de formare profesională inițială și continuă a tuturor actorilor din sectorul justiţiei rămâne a fi o prioritate și în următorii trei ani.

Potrivit proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului justiției pentru 2019-2022, urmează a fi sporit în continuare gradul de formare a abilităților practice prin reducerea materiei teoretice universitare la etapa de formare inițială a candidaților pentru funcția de judecător și procuror.

De asemenea, urmează a fi asigurată formarea judecătorilor, procurorilor și altor actori atât în domenii noi, cât și în domenii clasice. Eforturile în acest domeniu urmează a fi concentrate pe crearea de noi instrumente și oportunități de formare profesională.

Un rol important urmează a fi acordat și implicării judecătorilor, procurorilor, avocaților, executorilor judecătorești, dar și altor actori în deschiderea dialogului interprofesional, prin abordarea problemelor comune și identificarea soluțiilor care vor genera o practică unitară. Platforma de discuții interprofesionale va fi asigurată atât de Institutul Național al Justiției, cât și de alte centre de instruire.

O pondere importantă îl are și obiectivul de formare a abilităților non-judiciare (etica și deontologia profesională, medierea, combaterea discriminării, promovarea cunoașterii unei limbi străine (engleza, franceza) cu profil juridic etc.).

Un alt obiectiv al viitoarei Strategii de dezvoltare a sectorului șustiției îl constituie și formarea profesională a personalului auxiliar al instanțelor judecătorești - grefierilor și asistenților judiciari. Potrivit documentului, se impune o investiţie şi o stimulare proporţională pentru activitatea desfăşurată de către aceștia, reieşind şi din responsabilităţile atribuite prin lege.

Actualele prevederi ale Legii privind Institutul Național al Justiției stabilesc doar formarea continuă a grefierilor, a asistenţilor judiciari, și a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, dar potrivit autorilor proiectului de Strategie se impune necesitatea unei instruiri complexe a acestora.

De asemenea, este necesară formarea continuă și a altor angajați ai instanțelor care realizează sarcini de generalizare a practicii judiciare, înregistrare, gestionare a dosarelor judecătorești, generalizare, analiză a statisticii judiciare, asigurare a relațiilor cu publicul, mentenanță sisteme și tehnologii informaționale, protecția datelor cu caracter personal etc.

Adițional formării profesionale, în următorii trei ani se propune asigurarea în continuare a specializării judecătorilor, procurorilor, dar și a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat.

Principalele domenii de intervenție pentru realizarea acestor obiective vor fi:

  • consolidarea și dezvoltarea sistemului de formare profesională inițială și continuă a judecătorilor și procurorilor;
  • formarea și dezvoltarea abilităților non-judiciare;
  • îmbunătățirea procesului de formare profesională a personalului instanțelor judecătorești;
  • asigurarea specializării judecătorilor, procurorilor și altor actori.