Standardelor profesionale de interacţiune a avocaţilor şi a magistraților în instanţele judecătoreşti au fost discutate în cadrul unei reuniuni a experților și autorităților din Republica Moldova, Armenia, Georgia și Ucraina. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

Din partea Republicii Moldova, la discuții au participat reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești, Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanții instanţelor judecătoreşti şi avocaţi. La reuniune au fost prezenți și experţi internaţionali ai Consiliului Europei.

Printre subiectele abordate au fost accesul şi admiterea în profesia de avocat, codurile şi standardele etice pentru avocaţi, precum și rolul acestora în promovarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. La fel, s-a discutat și despre standardele profesionale de interacțiune a avocaților și a magistraților în instanțe judecătoreşti.

Potrivit AAIJ, în cadrul reuniunii experţii au examinat conformitatea practicilor existente în cele patru ţări cu standardele europene privind profesia de avocat.