Persoanele care intenționează să-și procure o locuință în blocul aflat în construcție de pe strada Dimo 7/3 pot sta liniștite. Și asta pentru că blocul aflat în proces de construire va fi finalizat. 

În urma petițiilor locatarilor din str. Dimo 7/3 a fost inițiat un control de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, asupra legalității actelor și proiectului de execuție. Inspectorii Agenției nu au depistat însă încălcări și abateri în procesul de construire a viitoarelor locuințe. 

Acest fapt este confirmat de procesul-verbal de control, emis în data de 19 iulie 2019. Actul certifică faptul că blocul locativ din strada Dimo 7/3 este construit legal. Prin urmare, lucrările de construcție pot fi reluate.

P.