În Republica Moldova ar putea să apară consultanți de investiții. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice un proiect pentru modificarea Legii privind piața de capital. Potrivit documentului, se consideră consultanți de investiții şi nu necesită licenţă de societate de investiţii persoanele juridice, autorizate de a realiza cu titlu exclusiv servicii şi activităţi de investiţii în legătură cu:

  • primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
  • consultanţa de investiţii.

În cadrul furnizării serviciului de consultanță aceștia sunt autorizați să transmită ordinele doar către societățile de investiții sau persoanele acceptate.

Taxa pentru obţinerea calităţii de consultant de investiții este de 1.000 de lei, care va merge în bugetul Comisiei Naţionale în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării hotărârii de acordare a calităţii de consultant de investiții.

La aprobarea calităţii de consultant de investiții, Comisia Naţională include informaţia privind persoana în cauză în Registrul consultanților de investiții, ţinut de Comisia Naţională.

Calitatea de consultant de investiții se aprobă pentru o perioadă nelimitată. Aceasta se retrage prin hotărâre a Comisiei Naţionale în următoarele cazuri:

  • consultantul de investiții încalcă prevederile prezentei legi şi ale actelor normative ale Comisiei Naţionale;
  • persoana nu a activat în calitate de consultant de investiții pe parcursul a 12 luni consecutive;
  • la cererea consultantului de investiții.