Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat consultările publice privind ajustarea Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență și a Normelor cu privire la evaluarea activelor acceptate de BNM ca garanții la acordarea creditelor băncilor. Modificările urmează să fie implementate la recomandarea Fondului Monetar Internațional.

Mai exact, proiectul publicat de BNM se referă la:

  • acordarea asistenței de lichiditate în situații de urgență pe un termen inițial de până la 2 săptămâni, cu posibilitatea extinderii acestuia, inclusiv cu majorarea volumului acordat, la necesitate, pentru alte perioade similare, dar nu mai mult de 3 luni sau, în mod excepțional, nu mai mult de 1 an de la data acordării, în condițiile stabilite de Comitetul executiv al Băncii Naționale;
  • prezentarea de către bancă, concomitent cu cererea pentru asistența de lichiditate, a prognozei intrărilor și ieșirilor de numerar pentru următoarele 2 săptămâni;
  • extinderea termenului/majorarea volumului asistenței de lichiditate cu condiția achitării dobânzii pentru perioada precedentă și a rambursării sumei totale a asistenței acordate inițial și suplimentar în termenul nou convenit specificat în contract;
  • precizarea faptului că nivelurile marjelor de ajustare a valorii activelor acceptate ca garanții, cu excepția activelor din categoria I, sunt niveluri minime, Banca Națională fiind în drept să aplice marje suplimentare de ajustare a valorii în cazul în care astfel de măsuri sunt impuse de asigurarea unei protecții adecvate a Băncii Naționale împotriva riscurilor.

Potrivit autorului, impactul scontat al proiectului de decizie este asigurarea stabilității sistemului financiar.

Proiectul poate fi consultat aici.